Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi Đông A Group

“TẦM NHÌN”

Dong A GroupĐông A Group định hướng phát triển thành một Tập đoàn XÂY DỰNG – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ hàng đầu tại Việt Nam.

Chúng tôi không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo Hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ mang lại giá trị thực sự cho Khách hàng, đối tác, cổ đông … và cho cộng đồng Trần tộc.

 

” SỨ MỆNH”

Đối với Khách hàng: Mang đến những Sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, có giá trị bền vững.

Đối với Cổ đông, nhà đầu tư: Với sứ mệnh tăng trưởng và phát triển trên nền tảng tri thức, với tính chính trực để mang lại Lợi nhuận cho Nhà đầu tư.

Đối với Nhân viên: Mang lại sự tự tin trong cuộc sống thông qua sự đóng góp đầy ý nghĩa của họ.

Đối với Đối tác: Mang đến sự hài lòng thông qua các hoạt động công bằng và minh bạch.

Đối với cộng đồng Trần tộc: Tập hợp mọi nguồn lực để phát triển đời sống vật chất, tinh thần và tâm linh trong cộng đồng Trần tộc, xây dựng nền tảng phát triển kinh tế cho các thế hệ con cháu họ Trần.

“GIÁ TRỊ CỐT LÕI”

Chúng tôi không ngừng sáng tạo để hướng tới mục tiêu “Con người chuyên nghiệp – Sản phẩm/dịch vụ tinh hoa”. Tất cả nỗ lực vì một Đông A Group phát triển bền vững. Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho Khách hàng, đối tác, nhân viên, cộng đồng Trần tộc.
Với tinh thần thượng tôn kỷ luật, văn hóa Đông A Group, trước hết chính là văn hóa của sự chuyên nghiệp thể hiện qua 4 giá trị cốt lõi:
”TÂM – TÍN – TRÍ – NHÂN”.
Văn hóa làm việc tận tâm, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của Cán bộ nhân viên (CBNV). Điều này sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Đông A Group phát triển trong nhiều lĩnh vực tham gia.